Архив

  Greco Guitars
товар цена (руб.) единицы примечание
1 1984 Greco GTZ65 RB TUSK "Z"arrow *** 1 Продано
2 1972 Greco SA-500 *** 1 Продано
3 1978 Greco EG600 Les Paul Custom *** 1 Продано
4 1974 Greco SE600 69''stratoсaster Ash *** 1 Продано
5 1978 Greco EG450 Les Paul Standard *** 1 Продано
6 1978 Greco EG700 Les Paul Standard *** 1 Продано
7 1979 Greco EG500 Les Paul Standard *** 1 Продано
8 1987 Greco EGC650 Les Paul Custom *** 1 Продано
9 1973 Greco SE600 Stratocaster DiMarzio DP-184 pickup *** 1 Продано
10 1980 Greco SE-380 Stratocaster *** 1 Продано
11 1986 Greco JJ-1 RB Dinky Kahler eqiped *** 1 Продано
12 1980 Greco SE-450 Stratocaster Ash Custom *** 1 Продано
13 1973 Greco Les Paul Custom *** 1 Продано
14 2002 Greco GT-950S Les Paul Standard *** 1 Продано
15 1979 Greco EG800 Ace model Les Paul Custom *** 1 Продано
16 1977 Greco EG600 B Les Paul Custom *** 1 Продано
17 1978 Greco EG500 Les Paul Standard *** 1 Продано
18 1975 Greco EG700 Les Paul Standard *** 1 Продано
19 1978 Greco EG600 PR Les Paul Custom *** 1 Продано
20 1976 Greco EG1000 Les Paul Custom *** 1 Продано
21 1976 Greco EG600 B Les Paul Custom *** 1 Продано
22 1978 Greco EG800 S Les Paul Standard *** 1 Продано
23 1979 Greco SV-600 WA ES-335 *** 1 Продано
24 1984 Greco EGC68-50 Mint Collection Les Paul Custom *** 1 Продано
25 1987 Greco Super Dinky JJ-75 *** 1 Продано
26 1978 Greco EG500 Les Paul Standard *** 1 Продано
27 1990 Greco EGW700 Les Paul Custom *** 1 Продано
28 1980 Greco EG500 T "Super Power" Les Paul Standard *** 1 Продано
29 1990 Greco EGW800 Les Paul Custom *** 1 Продано
30 1978 Greco SE700 T 69''Stratocaster *** 1 Продано
31 1982 EGC68-80 "Mint Collection" Les Paul Custom *** 1 Продано
32 2002 Greco LG-70 Les Paul Custom *** 1 Продано
33 1977 Greco EG600 R Les Paul Custom *** 1 Продано
34 1977 Greco SA550 В ES-330 *** 1 Продано
35 1989 Greco EB650 SG bass *** 1 Продано
36 1981 Greco SE450 W ''72 Stratocaster *** 1 Продано
37 1987 Greco VB650 Violin вass *** 1 Продано
38 1980 Greco FV600 Flying "V" *** 1 Продано
39 1989 Greco JS600 "John Sykes model" Les Paul Custom *** 1 Продано
40 1977 Greco EX800 Explorer *** 1 Продано
41 1987 Greco EB650 SG bass *** 1 Продано
42 1973 Greco TE-350W Telecaster *** 1 Продано
43 1975 Greco EB-420 EB-3 "SG" bass *** 1 Продано
44 1990 Greco EG-700 VS Les Paul Standard *** 1 Продано
45 1973 Greco SE-600 W ''68 Stratocaster *** 1 Продано
46 1985 Greco RR65 "Mint Collection" Randy Rhoads model Les Paul Custom *** 1 Продано
47 1990 Greco EGW-700 Les Paul Custom *** 1 Продано
48 1981 Greco SE-380 ''68 Stratocaster *** 1 Продано
49 1984 Greco JS600 "John Sykes model" Les Paul Custom *** 1 Продано
50 1987 Greco SS-63-55 SG Standard *** 1 Продано
51 1989 Greco SS-65 P-2 "Princess Kanako" SG Standard *** 1 Продано
52 1984 Greco GTXII-55FR *** 1 Продано
53 1991 Greco EB-650 EB-3 "SG" bass *** 1 Продано
54 1975 Greco PB-420 N Preccision bass *** 1 Продано
55 1980 Greco EG-800C "Super Real" Les Paul Custom *** 1 Продано
56 1985 Greco MTV-80MW *** 1 Продано
57 1975 Greco SE-500 S ''68 Stratocaster *** 1 Продано
58 1989 Greco EGW-700 Les Paul Custom *** 1 Продано
59 1984 Greco GTZ65 RB TUSK "Z"arrow *** 1 Продано
60 1977 Greco EG-700 S Les Paul Standard *** 1 Продано
61 1990 Greco JS-800 Les Paul Custom *** 1 Продано
62 1980 Greco EG-500 Les Paul Custom *** 1 Продано
63 1972 Greco JB-380 Jazzbass *** 1 Продано
64 1975 Greco EG-700T Les Paul Standard *** 1 Продано
65 1984 Greco EG-59-50 Les Paul Custom *** 1 Продано
66 1979 Greco EG-450 Les Paul Standard *** 1 Продано
67 1987 Greco SA64-70 TS *** 1 Продано
68 1977 Greco SE-500 N 69'' Stratocaster *** 1 Продано
69 1977 Greco JB-600B Jazz Bass *** 1 Продано
70 1988 Greco EGW-80 Les Paul Custom *** 1 Продано
71 1978 Greco EG-500 Les Paul Standard *** 1 Продано
72 ~1992 Greco EG-600 Les Paul Standard *** 1 Продано
73 1987 Greco EGC68-50 "Mint Collection" Les Paul Custom *** 1 Продано
74 1980 Greco SE-450 W ''72 Stratocaster *** 1 Продано
75 1977 Greco EG-600 R Les Paul Custom *** 1 Продано
76 1981 Greco EG-500 R "Super Power" Les Paul Standard *** 1 Продано
77 1977 Greco SE-500 N ''68 Stratocaster *** 1 Продано
78 2002 Greco VB-90 Violin Bass (Beatles Bass) *** 1 Продано
79 1981 Greco FV600 "Super Real series" Flying-V *** 1 Продано
80 1983 Greco JS-55 Les Paul Custom *** 1 Продано
81 1975 Greco SG-600 *** 1 Продано
82 1979 Greco GO II 750 *** 1 Продано
83 1977 Greco EG-700T Les Paul Standard *** 1 Продано
84 1977 Greco SE-800 N 59 Stratocaster *** 1 Продано
85 1978 Greco EG-600 Les Paul Custom *** 1 Продано
  Fender Japan guitars
товар цена (руб.) единицы примечание
1 1984 Fender Double Fat Stratocaster ST-555 *** 1 Продано
2 1999 Fender Stratocaster ST-72 *** 1 Продано
3 1989 Fender Stratocaster STR-120 Custom (Floyd Rose) *** 1 Продано
4 1993 Fender Stratocaster ST-362 *** 1 Продано
5 1989 Fender Stratocaster ST-62 *** 1 Продано
6 1984 Fender Stratocaster "Graffiti Yellow" *** 1 Продано
7 1997 Fender Stratocaster ST-57M *** 1 Продано
8 1995 Fender Telecaster Custom TL-72 *** 1 Продано
9 1990 Fender JAPAN ST62-53 3TS Stratocaster *** 1 Продано
10 1985 Fender JAPAN ST-535 Contemporary Stratocaster *** 1 Продано
11 1989 Fender Japan ST62-53 CAR Stratocaster *** 1 Продано
12 1991 Heartfield by Fender Talon II *** 1 Продано
13 1985 Fender JAPAN ST-557 Stratocaster *** 1 Продано
14 1994 Fender JAPAN ST57-AS 40-th Aniversary Stratocaster *** 1 Продано
15 2003 Fender Japan STRATOCASTER ST57-55 *** 1 Продано
16 1995 Fender Japan Jaguar Hjg-66kc V Kurt Cobain Model *** 1 Продано
17 1993 Fender JB62-US 3TS Jazzbass *** 1 Продано
  Fresher guitars
товар цена (руб.) единицы примечание
1 1975 Fresher FL-28 Les Paul Custom *** 1 Продано
2 1974 Fresher Les Paul Custom *** 1 Продано
3 1975 Fresher FL-381BS Les Paul Custom *** 1 Продано
4 1979 Fresher FMT-325 Mustang *** 1 Продано
5 1975 Fresher FES-371 ES-345 *** 1 Продано
6 1978 Fresher FL-331 Les Paul Standard *** 1 Продано
7 1975 Fresher Strighter FSC-30 ''68 Stratocaster *** 1 Продано
8 1981 Fresher LPC-700 Les Paul Custom *** 1 Продано
9 1978 Fresher FMT-325 Mustang *** 1 Продано
10 1980 Fresher LS-700 Les Paul Standard *** 1 Продано
11 1980 Fresher Straighter FS-338 BK "Protean Series" ''68 Stratocaster *** 1 Продано
12 1980 Fresher LС-600 Les Paul Custom *** 1 Продано
  Различные MIJ гитары
товар цена (руб.) единицы примечание
1 1993 Bacchus Les Paul Custom *** 1 Продано
2 1995-99 Bacchus Les Paul Custom *** 1 Продано
3 1990 Grover Jackson Les Paul *** 1 Продано
4 2006 GrassRoots by ESP Les Paul Standard *** 1 Продано
5 1976 Heerby SG-480R SG Standard *** 1 Продано
6 1986 Charvel Model 3 *** 1 Продано
7 1977 Westminster 2393 Les Paul Custom *** 1 Продано
8 1977 Takeharu FT-150 Folk guitar *** 1 Продано
9 1974 Gallan G-30 ''38 J-200 (Gibson Super Jumbo 200) *** 1 Продано
10 1977 Westminster 2351 Les Paul Standard *** 1 Продано
11 1995 Rockcinn Custom Shop Les Paul Standard *** 1 Продано
12 1991 Killer Custom Shop KG-PIRATES «Loudness model» *** 1 Продано
13 ~1977 Gallan LSP-50 Les Paul Custom *** 1 Продано
14 ~1987 B.C. Rich Irondird "N.J.Series" *** 1 Продано
15 1971 ELK 12-Strings Les Paul Standard *** 1 Продано
16 1971 Westminster 2351 Les Paul Standard *** 1 Продано
17 1988-92 Burny RLC-80 Les Paul Custom *** 1 Продано
18 1995 Cobran F-G3DX *** 1 Продано
19 ~2000 Edwards by ESP Kirk Hammett model *** 1 Продано
20 1990 Charvel Fusion Special *** 1 Продано
21 1965 Moralez "ZEN-ON" Hollowbody Mosrite model *** 1 Продано
22 ~1979 AZTEC "Custom" Les Paul Custom *** 1 Продано
23 2007 History "Cool-Z" ZLS-2 Les Paul Standard *** 1 Продано
24 1990 Teisco Spectrum SP-65 *** 1 Продано
25 1972 ELK Galaxie X-1000 Country gentelman hollowbody *** 1 Продано
26 1982-87 Burny RLC-60 Les Paul Custom *** 1 Продано
27 1987 Kramer JK-1000 Baretta *** 1 Продано
28 1982-87 Burny RLC-60 CH Les Paul Custom *** 1 Продано
29 1997 Grover Jackson Dinky *** 1 Продано
30 2010 Jackson DXMG Dinky "Nismo Special Edition" *** 1 Продано
31 1976 Westminster Telecaster *** 1 Продано
32 1984 Fernandes FST-65 The Function Heavy Metal Stratocaster *** 1 Продано
33 1971 Westminster Telecaster *** 1 Продано
34 1985 B.C. RICH Japan Mockingbird "N.J.Series" *** 1 Продано
35 1976 Westminster TLDX Telecaster Deluxe TineLine *** 1 Продано
36 1976-79 Tomson EG-700 Les Paul Standard *** 1 Продано
37 1968 Morales ZEN-ON ZES300 Mark I Ventures ''65 Model *** 1 Продано
  Orville guitars
товар цена (руб.) единицы примечание
1 1989 Orville Les Paul Custom *** 1 Продано
2 1991 Orville Les Paul Standard *** 1 Продано
3 1989 Orville ''59™ Model Les Paul Custom *** 1 Продано
4 1991 Orville Les Paul Custom *** 1 Продано
  Yamaha guitars
товар цена (руб.) единицы примечание
1 1977 Yamaha SG1000 *** 1 Продано
2 1984 Yamaha SG510 *** 1 Продано
3 1979 Yamaha SL500S Les Paul Standard *** 1 Продано
4 1977 Yamaha SL1000 Studio Lord Les Paul Custom *** 1 Продано
5 1984 Yamaha LP400 Les Paul Standard *** 1 Продано
6 1977 Yamaha SG700 *** 1 Продано
7 1976 Yamaha SL650 Studio Lord Les Paul Custom *** 1 Продано
8 1977 Yamaha SL550 Studio Lord Les Paul Custom *** 1 Продано
9 1984 Yamaha LP500 Lord Player Les Paul Standard *** 1 Продано
10 1987 Yamaha RGX520R ROCK''N ROAD series *** 1 Продано
11 1976 Yamaha SL800S Studio Lord Les Paul Standard *** 1 Продано
12 1983 Yamaha LP-800 C Les Paul Custom *** 1 Продано
13 1982 Yamaha SL450S Studio Lord Les Paul Standard *** 1 Продано
14 1980 Yamaha SG-2000DP *** 1 Продано
15 1984 Yamaha LP-400 Les Paul Standard *** 1 Продано
16 1978 Yamaha SG500 B *** 1 Продано
17 1988 Yamaha RGZ II *** 1 Продано
18 1978 Yamaha SL700C Les Paul Custom *** 1 Продано
19 1978 Yamaha SL-700 C Les Paul Custom *** 1 Продано
  Ibanez guitars
товар цена (руб.) единицы примечание
1 1982 Ibanez Artist AR-105 AV *** 1 Продано
2 1984 Ibanez ROADSTAR II RS520 *** 1 Продано
3 1996 Ibanez S- Classic SC-420 *** 1 Продано
4 2001 Ibanez RG770 FMDRD Limited Edition *** 1 Продано
  AriaProII guitars
товар цена (руб.) единицы примечание
1 1975-78 Aria Pro II Les Paul *** 1 Продано
2 1977 AriaProII PB-400 SB Preccision Bass *** 1 Продано
3 1977 AriaProII LS-700 СН Les Paul Standard *** 1 Продано
4 1977 AriaProII LS-700 Les Paul Standard *** 1 Продано
5 ~1983 AriaProII LC-800 Les Paul Custom *** 1 Продано
6 1980 AriaProII LC-600 Les Paul Custom *** 1 Продано
7 1978 AriaProII LC-650 Les Paul Custom *** 1 Продано
8 1972 Aria ES-335 *** 1 Продано
9 1977 AriaProII LS-700 Les Paul Standard *** 1 Продано
10 1980 AriaProII LS-700 BK Les Paul Standard *** 1 Продано
11 ~1983 AriaProII LC-800 Les Paul Custom *** 1 Продано
12 1978 AriaProII EX-750 N Explorer *** 1 Продано
13 1977 AriaProII RG680 Ricknbacker 620 model *** 1 Продано
14 1978 AriaProII LC-550 VS Les Paul Custom *** 1 Продано
15 1977 AriaProII LS-700 Les Paul Standard *** 1 Продано
16 1977 AriaProII LS-700 Les Paul Standard *** 1 Продано
17 1981 AriaProII LS-700 Les Paul Standard *** 1 Продано
  Tokai guitars
товар цена (руб.) единицы примечание
1 1984 Tokai Silver Star TSS-680 Stratocaster *** 1 Продано
2 1998 Tokai FB-45 Firebird Reverse Neck *** 1 Продано
3 1991 Tokai LC80-T BB Les Paul Custom *** 1 Продано
4 1981 Tokai LC60 WH Les Paul Custom *** 1 Продано
5 1981 Tokai LC-60 Les Paul Custom *** 1 Продано
6 1981 Tokai LS-50 CS VS Les Paul Standard *** 1 Продано
7 1983 Tokai ST-70 MRR SPRINGY SOUND Stratocaster *** 1 Продано
8 1984 Tokai SILVERSTAR ''72 Stratocaster *** 1 Продано
9 2007 Tokai ALS-48 VS Les Paul Standard *** 1 Продано
10 1995 Tokai LS-70 GT Les Paul Standard *** 1 Продано
11 1982 Tokai TSS-38 ''72 Stratocaster *** 1 Продано


(обновлено 29.03.13 18:46)
 Vintage Japan Guitars

 e-mail: Ronald303029@yandex.ru
 тел.: тел.: +7-903-566-1406
 www.VintageJapanGuitars.narod.ru

Hosted by uCoz
Hosted by uCoz